niby chodzi o prywatność

polityka prywatności

1.1. Administratorem strony www.beskidmasala.pl jest Beskid Masala, i Jacek Smit Kowalski, Ropki 19, 38-316 Wysowa-Zdrój.

1.2. Korzystając z tego serwisu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez wymienione niżej podmioty, w opisany niżej sposób oraz w określonych niżej celach.

1.3. Aktualna wersja polityki prywatności tej strony internetowej jest zawsze opublikowana pod adresem www.beskidmasala.pl/polityka-prywatnosci. Poszczególne zapisy polityki prywatności mogą zmienić się bez powiadamiania o tym użytkowników.

1.4. Administrator tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji na niej opublikowanych, za działanie innych osób / podmiotów, a także za strony www, do których prowadzą linki opublikowane na tej stronie internetowej.

1.5. Bezpieczeństwo w zakresie przechowywania i przetwarzania danych wynika z zastosowania m.in. logowania do baz danych przez konta zabezpieczone hasłami oraz przez komputery zabezpieczone programami antywirusowymi i hasłami.

2.1. Informacje gromadzone automatycznie oraz dane podawane dobrowolnie na tej stronie internetowej, nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika. Wyjątkami są sytuacje:

 • opisane w polityce prywatności (czyli dotyczące wykorzystania danych pobieranych automatycznie przez pliki cookies),
 • wynikające z konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (czyli np. współpraca z dostawcą hostingu, biurem prawnym i księgowym),
 • wynikające z przepisów prawa (czyli w sytuacji, gdy uprawnione do tego organy zgłoszą takie żądanie).

2.2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu np. współpracy, świadczenia usług, przesłania oferty lub wyceny, udzielenia odpowiedzi na maile lub telefony, a także na wiadomości wysyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownik nie uzyska informacji, w tym odpowiedzi na swoje pytania lub prośby.

3.1. Dane osobowe są gromadzone, gdy zostaną dobrowolnie podane przez użytkowników (np. w formularzu kontaktowym, w ankiecie, w komentarzu, w mailu, podczas rozmowy). Są to m.in. informacje:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • e-mail.

4.1. Ten serwis korzysta z plików cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. telefon, komputer). Pliki cookies sesyjne są tymczasowe i przechowywane do czasu wylogowania, zamknięcia przeglądarki internetowej lub opuszczenia serwisu. Pliki cookies stałe są przechowywane do czasu sprecyzowanego wewnątrz danego pliku cookie lub do momentu usunięcia pliku cookie przez użytkownika.

4.2. W tym serwisie w sposób automatyczny są pozyskiwane m.in. następujące informacje o użytkownikach i ich zachowaniu:

 • informacje o ścieżce nawigacji i czasie pozostawania w serwisie,
 • informacje o stronie www, z której użytkownik wszedł na serwis,
 • adres IP, dane urządzenia, przeglądarki i systemu operacyjnego.

4.3. Ten serwis korzysta z Google Analytics, czyli narzędzia firmy Google LLC i Google Ireland Limited używającego plików cookies do analizy stron internetowych. Informacje z tych plików cookies są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią. Firma Google wykorzystuje te dane do analizy korzystania przez użytkownika z serwisu, do prezentowania danych właścicielowi i administratorowi serwisu, a także do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Z polityką prywatności firmy Google można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

4.4. Korzystając z tego serwisu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych przez wyżej wymienione podmioty, w wyżej opisany sposób oraz w określonych wyżej celach.

4.5. Pliki cookies mogą zostać usunięte oraz zablokowane w ustawieniach przeglądarki internetowej (zgodnie z dokumentacją dla danej przeglądarki i konkretnej jej wersji). Jednak serwis może nie działać poprawnie (a w skrajnych przypadkach może nie działać wcale), gdy stosowanie plików cookies zostanie ograniczone.

4.6. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies firmy Google na stronie: www.google.pl/ads/preferences, z plików cookies innych firm na stronie: www.networkadvertising.org/choices, a z pobierania danych przez Google Analytics dzięki wykorzystaniu narzędzia dostępnego na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4.7. Ten serwis korzysta również z plików cookies podmiotów trzecich, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu oraz narzędzi łączących go z zewnętrznymi rozwiązaniami i systemami, np. mediami społecznościowymi, komunikatorami, narzędziami służącymi do komentowania i analizy.

5.1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie i zgodnie z art. 6, ust. 1, pkt a), b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119).

5.2. Dane te są wykorzystywane do komunikacji marketingowej oraz handlowej (np. wyceny, oferty) z użyciem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, do obsługi przedsprzedażowej (np. przekazanie oferty lub wyceny), do prawidłowego wykonania usług, do zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń itp.

5.3. Dane gromadzone w tym serwisie są wykorzystywane m.in. do:

 • dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkowników, w szczególności pozwalają odpowiednio wyświetlić strony serwisu,
 • tworzenia statystyk, dzięki którym jest możliwe zrozumienie preferencji i sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników, a przez to usprawnianie serwisu, ulepszenie jego zawartości i zapewnienie jego bezproblemowego działania,
 • utrzymania sesji użytkownika, dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej stronie ponownie się logować (jeśli strona wymaga logowania),
 • przekazywania informacji marketingowych oraz handlowych, np. w formie ofert, e-maili lub kontaktów telefonicznych,
 • obsługi przed- i posprzedażowej (np. przekazanie oferty lub wyceny),
  wykonania usług oraz realizacji umów,
 • zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń itp.,
 • a w razie uzyskania zgody na profilowanie: do profilowania, czyli stworzenia ogólnego profilu użytkownika na podstawie tagów remarketingowych i innych (dane takie jak lokalizacja, ogólne dane demograficzne, zainteresowania, zachowanie w serwisie), co umożliwia zautomatyzowane podejmowanie decyzji: prezentowanie w serwisie, w sieci Google, w innych sieciach reklamowych oraz w innych serwisach treści oraz reklam dostosowanych indywidualnie do danego użytkownika na podstawie takiego ogólnego profilu, jednakże nie będzie to wywoływać wobec użytkowników żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

6.1. Administratorem danych osobowych jest Beskid Masala, i Jacek Smit Kowalski, Ropki 19, 38-316 Wysowa-Zdrój. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ropki19@gmail.com lub pisemnie na wskazany powyżej adres.

6.2. Dane są przechowywane w bazie administratora oraz w systemach obsługujących m.in. pocztę e-mail oraz stronę www.

6.3. Bezpieczeństwo w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych wynika z zastosowania logowania do baz danych przez konta zabezpieczone hasłami oraz przez komputery zabezpieczone programami antywirusowymi i hasłami.

6.4. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje mu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.5. Użytkownik w każdej chwili może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. przez e-mail wysłany na adres: ropki19@gmail.com).

6.6. Jeżeli użytkownik uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego.

6.7. Skorzystanie z prawa wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, nie mają wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.

6.8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne lub międzynarodowe obligują mnie do przechowywania danych.

6.9. Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane lub usuwane. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią.

6.10. W wypadku zapisu na otrzymywanie ofert marketingowych i handlowych dane są przechowywane do czasu, gdy użytkownik zrezygnuje z otrzymywania materiałów marketingowych oraz handlowych od administratora tego serwisu www, co spowoduje usunięcie danych użytkownika z baz danych.

6.11. W wypadku świadczenia usług na rzecz klientów dane są przechowywane w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym np. do rozliczeń, o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych.