To oczywiste! Było już o tym wszystkim, co znajdziesz intra muros, no to teraz o tym co extra… Propozycjami spędzania czasu i zdobywania przestrzeni sięgamy blisko i dalej – w kierunku na Bali, a nawet tam, gdzie mieszkają już tylko smoki. Osobną prelekcję poświęcamy Wysowej-Zdrój, najbardziej „dzikiej wodzie” pośród uzdrowisk Baden-Polen. Oj, jest tu co nierobić.