ZASIĘG FIFI, A NIE WIFI

kraina HighTouch
za siedmioma rzekami

FiFi – brzmi dźwięcznie, jak imię dziewczynki. I jest to wyraz naszej filozofii bycia oraz fizycznego posiadania kawałka świata, w którym żyjemy po opuszczeniu Krakowa. Drapnęliśmy ze świata przymusu systemu totalnego HighTech, w którym zmysły wabione obfitością zbytku zupełnie się rozstroiły i odrytmiły, więc ruszyliśmy w odkrywczą podróż… do siebie. Potrzebowaliśmy Zmiany. Odnaleźliśmy Krainę HighTouch, a ona nas, i tu zatknęliśmy nasz omfalos. Zamieszkaliśmy w Dolinie, gdzie czas pulsuje rytmem sennego potoku, falujących lasów na wietrze, ciągniętego kija po płocie… To jest tu, gdzie system traci zasięg.

Jeśli chcesz, możesz dołączyć do nas, choć na chwilę. Weź „wolne” z obowiązkowej, liniowej, pouczającej i zmaterializowanej rzeczywistości, czyli konfucjańskiego systemu. Przyjedź do niedoskonałej estetyki i niedokończonej prostoty wabi sabi, do spontanicznego nie-działania i jedności z naturą tao. To nasza droga z Kon do Tao, mariaż dwóch ważnych, ale niejednomyślnych mądrości Orientu, wyrażonych opozycją: musisz (konfucjanizm) – możesz (tao, buddyzm). Przywieź ze sobą uśpione zmysły: dotyku, smaku, węchu. Dopieszczone i wyspane zweryfikują dharmę o naszej Masali. Ale najpierw trzeba by wyruszyć w Drogę. Zatem?